You, the petitioner
Pluisrozebril

Spoedpetitie! Stop de wet die Groningen monddood maakt.

2,727 signatures

Het Kabinet heeft een deal gesloten met Shell/Exxon Mobil over gaswinning uit Groninger veld. Onderdeel hiervan is een wetswijziging. Speciaal voor Groningen komen er als het aan dit Kabinet ligt uitzonderingen op de bestaande mijnbouwwet en gaswet waarin rechten van Groningers worden ingeperkt.

Petition

We

Inwoners, Gedupeerden, Maatschappelijk organisaties, Bestuurders en ander sympathisanten van Groningen

Of: Alle Groningers en sympathisanten

 

observe

Dat de Overheid een deal/akkoord heeft gesloten met Shell/ExxonMobil, Dat onderdeel van dit akkoord een wetswijziging is. Deze wetswijziging is dus tot stand gekomen in samenwerking met Shell/Exxon. Deze wetswijziging houdt speciale wetswijzigingen in voor het Groningen veld. Door deze wetswijzigingen krijgt de Groninger bevolking minder rechten dan andere inwoners van dit land en worden hun belangen dus ernstig geschaad.

 

and request

Het parlement ( Eerste en Tweede Kamer) om niet in te stemmen met voorliggend wetsvoorstel 34 957 en om de gesloten deal/akkoord met Shell en ExxonMobil niet te accepteren. Dit akkoord is in strijd met o.a. het budgetrecht van de Tweede Kamer

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Eerste Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-01-01 
Lead petitioner:
Susan Top, Annemarie Heite en Jenny Valk 
Website:

History

Signatures

Updates

Ombouw van stadsgas naar aardgas in de zestiger jaren

Zowel in de ontwerpwet als in de deal met Shell en Exxon wordt niet gesproken over ombouw van gasaansluitingen van laag- naar hoog calorisch gas. Terwijl dit een goede optie is om (snel) van het Groninger gas af te komen.

+Read more...

Veel sneller dan wat nu in alle planningen is opgenomen. Wil je zien hoe dit in 1963 in z'n werk ging in Hilversum? Kijk dan naar dit filmpje

2018-06-27

Hoe gaat de behandeling van dit wetsvoorstel in z'n werk en hoe kun je het volgen.

Het tot stand komen van een nieuwe wet is een proces waarbij het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer behandeld wordt en in stemming gebracht wordt. Wanneer het voorstel aangenomen wordt gaat het naar de Eerste Kamer waar het eerst behandeld wordt en waar later een debat volgt.

+Read more...

Als het wetsvoorstel daar ook aangenomen is dan wordt de wet ondertekend door de Koning en daarna gepubliceerd in de Staatscourant en dan is hij van kracht. Je kunt dit wetsvoorstel hier volgen

2018-06-27

Nieuwe wet maakt maakt generaliteitsland van Groningen.

Dit stuk brengen we onder uw aandacht. Er staat duidelijk in vermeld wat de nieuwe wet kan gaan betekenen voor Groningen.

+Read more...

Dus help allemaal mee om deze petitie zo veel mogelijk te delen. Deze wet moet tegen gehouden worden en Tweede en Eerste Kamerleden moeten duidelijk krijgen dat deze wet geen goede wet is voor Groningen

2018-06-26