You, the petitioner
Pluisrozebril

Spoedpetitie! Stop de wet die Groningen monddood maakt.

2,727 signatures

Het Kabinet heeft een deal gesloten met Shell/Exxon Mobil over gaswinning uit Groninger veld. Onderdeel hiervan is een wetswijziging. Speciaal voor Groningen komen er als het aan dit Kabinet ligt uitzonderingen op de bestaande mijnbouwwet en gaswet waarin rechten van Groningers worden ingeperkt.

Petition

We

Inwoners, Gedupeerden, Maatschappelijk organisaties, Bestuurders en ander sympathisanten van Groningen

Of: Alle Groningers en sympathisanten

 

observe

Dat de Overheid een deal/akkoord heeft gesloten met Shell/ExxonMobil, Dat onderdeel van dit akkoord een wetswijziging is. Deze wetswijziging is dus tot stand gekomen in samenwerking met Shell/Exxon. Deze wetswijziging houdt speciale wetswijzigingen in voor het Groningen veld. Door deze wetswijzigingen krijgt de Groninger bevolking minder rechten dan andere inwoners van dit land en worden hun belangen dus ernstig geschaad.

 

and request

Het parlement ( Eerste en Tweede Kamer) om niet in te stemmen met voorliggend wetsvoorstel 34 957 en om de gesloten deal/akkoord met Shell en ExxonMobil niet te accepteren. Dit akkoord is in strijd met o.a. het budgetrecht van de Tweede Kamer

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Eerste Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-01-01 
Lead petitioner:
Susan Top, Annemarie Heite en Jenny Valk 
Website:

History

Signatures

Updates

Stemmen als burgemeester of als politicus?

Er kan natuurlijk maar één juiste stemkeuze zijn en dat is stemmen tegen het wetsvoorstel. Ook als Eerste Kamerlid is dit de enige juiste keuze.

+Read more...

Deze wet klopt niet! https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199662/Hans-Engels-moet-zelf-afweging-maken

2018-10-04

Het akkoord op hoofdlijnen met Shell/Exxon is verder uitgewerkt.

Voor het gemak gaat men er nog steeds van uit dat de wet door gaat. Afgesproken is met Shell en Exxon dat hij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 van kracht wordt.

+Read more...

Alsof we geen Eerste Kamer meer hebben die daar over mag beslissen. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2018/10/01/kamerbrief-uitwerking-akkoord-op-hoofdlijnen-met-shell-en-exxonmobil Dit is de uitwerking. Zie bijlage 3, art. 4. Ook dit akkoord is al ondertekend door minister. Dus Shell/Exxon bepalen echt wat de wetgeving in dit land wordt! Hallo wanneer wordt iedereen wakker?

2018-10-02

Hulp gevraagd!

We zijn al blij met 2600 handtekeningen maar eigenlijk zouden er veel meer bij moeten. Veel mensen weten niet wat er aan de hand is en dat deze wet er komt als we er niets tegen doen.

+Read more...

Dus help alsjeblieft mee om zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen. Volgende week is het debat in de Eerste Kamer over deze wet.

2018-10-01